Kategorie

TOP PRODUKTY

CPR školní figurína Ema, vyhodnocování na PC (USB)

19400007A

55 173,00 Kč včetně DPH

Model simuluje reakce pacienta při první pomoci – masáži srdce a dýchání z úst do úst. Také zobrazuje, zda je první pomoc prováděna správně. Ideální pro použití v nemocnicích, na lékařských fakultách, školách.

Více informací

Dostupnost: Na skladě

Model je vyroben v souladu s mezinárodními CPR standardy, simuluje reakce pacienta při první pomoci – masáži srdce a dýchání z úst do úst. Model také zobrazuje, zda je první pomoc prováděna správně nebo ne pomocí grafické a zvukové zpětné vazby. Ideální použití tohoto modelu je v nemocnicích, na lékařských fakultách a na školách. CPR figurína Ema je kompletním systémem výuky, u kterého je model možné propojit s počítačem (počítač není součást dodávky!) a na obrazovce počítače lze sledovat průběhy úkonů resuscitace v reálném čase. V první etapě se žák sledováním obrazovky může zdokonalovat v úkonech, případně se učit korigovat nesprávně provedené úkony. Ve druhé etapě může vyučující kontrolovat průběh resuscitace. Na monitoru počítače lze detailně sledovat reálné běžící křivky plicní ventilace, masáže srdce a EKG. Po ukončení kardiopulmonální resuscitace (KPR), jakož i během ní, program vyhodnocuje úspěšnost resuscitace a tím i chybné úkony, špatnou polohu rukou při masáži, malou, resp. velkou hloubku kompresí, malý, resp. velký jednorázový dechový objem, poměr dechů a masáže. Součástí je program vyhodnocení úspěšnosti resuscitace na přiloženém CD v českém jazyce, manuál, napájecí kabel resuscitačního modelu a propojovací USB kabel, které jsou dodávány spolu s resuscitačním modelem v přenosném kufru. Program určený k podrobné analýze a zpětné vazbě KPR poskytuje nastavení a volbu pracovního režimu: - Trénink (cvičící si sám vybírá resuscitační metodu – masáž srdce nebo plicní ventilaci a provádí ji bez nutnosti sladění poměru masáže srdce a vdechů) – základní režim, určený pro začátečníky - KPR jednou osobou - jeden cvičící provádí kompletní kardiopulmonální resuscitaci v určeném čase v poměru 30:2 (nepřímá masáž srdce : plicní ventilace) - KPR dvěma osobami - dva cvičící provádějí synchronně ve stanoveném čase kompletní kardiopulmonální resuscitaci v určeném čase (jeden provádí nepřímou srdeční masáž, druhý plicní ventilaci) Možnost nastavit frekvence pro nepřímou srdeční masáž: 100 a 120 kompresí za minutu, možnost nastavit časový rozsah KPR v rozsahu od 1 sekundy do 1 hodiny. Základní nastavení je 300 sekund (5 minut), během kterých má cvičící dostatečný prostor k úspěšné resuscitaci.
Produkt byl úspěšně přidán do srovnání produktů!