Kategorie

TOP PRODUKTY

Katalog

Dostupnost

Co je Multimediální učebnice fyziky?

Multimediální učebnice fyziky pro ZŠ a SŠ obsahuje kompletní průřez učivem fyziky pro základní školy, jakož i celým středoškolským učivem na úrovni fyziky gymnáziálního obsahu. Učivo fyziky je zpracováno plně graficky, formou PowerPointových prezentací. Tento výukový software je vytvořen dle platných učebních osnov pro ZŠ a SŠ. Výukové prezentace pro podporu vyučování fyziky jsou přínosem pro učitele i žáky. Představuje pro ně ideální pomůcku i při online vzdělávání.


Žáci základních škol a studenti středních škol dostanou jedinečnou příležitost pro práci s multimediální fyzikou doma na svých počítačích. V pohodlí svého domova mají k dispozici ty samé prezentace, které viděli na vyučování. Díky tomu si osvojí danou látku pestrou multimediální formou – jim blízkou. Mají možnost přehrávat si experimenty opakovaně a pozorovat modelové fyzikální jevy ve stejné formě, jako jim byly zprostředkovány na vyučování.

Učitel je osvobozen od psaní či kreslení na tabuli a získává časový prostor pro jiné zajímavé aktivity - experimenty, pozorování modelových jevů a pod. Díky tomu už nemusí trávit dlouhé hodiny nad tvorbou prezentací, neboť Multimediální učebnice fyziky obsahuje všechny látky a informace, které potřebuje. Ve spojení s interaktivní tabulí dosáhne plné pozornosti svých žáků.

Každá prezentace pokrývá jednu vyučovací hodinu. Všechna témata jsou obohacena o množství animací, náčrtů, fotografií a jsou doplněna o zajímavosti z historie. Grafické animované modely a obrázky napomáhají snadnějšímu zapamatování učební látky, která je zpracována přehlednou formou. Učebnice poskytuje žákům informace postupně v krátkých jednoduchých definicích, čímž se snaží eliminovat zahlcení žáků množstvím nezpracovatelných informací. Témata jsou přehledně uspořádána a logicky na sebe navazují. Zařazené problémové úlohy motivují žáky aktivně uplatňovat osvojené poznatky a uvědomovat si vzájemnou souvislost faktů. Také nabízejí učiteli možnost kontroly pozornosti žáků.

Závěrečné testy zaměřené na shrnutí a zopakování si učiva podporují samostatné myšlení.

Reference

Prezentace jsou stručné (také mají být), s vhodnými obrázky a mně dělají velmi dobrou službu. Taková moje opora, když by mi náhodou uprchly myšlenky až příliš :)

Mgr. Katarína Šašinková
učitelka fyziky, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín

Materiál je odborně výborně zpracován, nemám připomínky.

Eva Paňková
učitelka fyziky, Gymnázium, Stropkov

Zobrazuji 1 - 6 z 6 položek
Produkt byl úspěšně přidán do srovnání produktů!