Kategorie

TOP PRODUKTY

mozaBook

mozaBook je výukový prezentační software. Je vhodný pro všechny školy, učitele, žáky i rodiče. V závislosti na potřebách různých užívatelů jsou na výběr různé varianty licencí, vhodné pro školní vyučovaní na interaktivní tabuli, ale také pro domácí studium a online vzdělávání na počítači, notebooku nebo tabletu. Program podporuje funkce dotykové obrazovky a uživatelské rozhraní lze přizpůsobit velikosti displeje.

Splňuje všechny parametry moderního vyučování, neboť je jednoduchý, intuitivní, sociální, univerzální, poutavý, flexibilní a vícejazyčný.

 • ideální pomůcka pro online vzdělávání,
 • komplexně vybavený a snadno ovladatelný,
 • vyvinutý pro interaktivní tabule s možností sdílení obrazovky,
 • rozšiřuje učební nástroje množstvím ilustrací a animací zajímavými prezentacemi,
 • umožňuje kreslení a vkládání několika typů interaktivních obsahů (3D modely, video, audio, atd.) do knih a pracovních sešitů,
 • pracuje s digitálními verzemi učebnic,
 • umí otevřít PDF dokumenty, které lze pomocí interaktivního obsahu z mediální knihovny přeměnit na digitální publikace.

mozaBook obsahuje:

 • tematicky rozdělené celky podle vyučovacího procesu,
 • více než 1200 3D interaktivních modelů,
 • stovky vzdělávacích videí,
 • množství zvukových materiálů a úkolů, vzbuzujících zájem žáků o dané učivo,
 • téměř 100 tematických aplikací k procvičení a prohloubení probíraného učiva,
 • editor úloh pro krátké testování během hodin nebo zadávání domácích úkolů,
 • nástroje a hry pro I. stupeň ZŠ, kladoucí důraz na rozvoj schopností,
 • nástroje určené pro pokusy pro vyšší ročníky,
 • kreativní kreslící nástroj, pomocí kterého lze učebnice a sešity ilustrovat,
 • animované úkoly, díky kterým se učení stává hrou.

mozaWeb je interaktivní obsah pro domácí studium. Vytvořením si bezplatného mozaWeb účtu budou vaše digitální učebnice, interaktivní obsahy, aplikace a hry související s daným vyučovacím předmětem všude dostupné online pomocí kteréhokoli internetového prohlížeče a k jeho používání není potřeba instalovat žádný program. Přihlášení je možné i přes tablet nebo chytrý telefon.

mozaWeb obsahuje:

 • více než 1200 3D interaktivních modelů,
 • stovky vzdělávacích videí,
 • tematické aplikace, nástroje a hry,
 • knihovnu médií,
 • vlastní studijní rozhraní,
 • online domácí úkoly,
 • digitální učebnice,
 • editor úloh.

mozaMap jsou digitální mapy pro interaktivní tabule. Jsou to vektorově grafické soubory a kterýkoli jejich segment je zvětšitelný v libovolné míře bez zhoršení kvality. Dynamické měřítko se přizpůsobuje míře zvětšení v reálném čase.

 • otevírají se v programu mozaBook,
 • rozšiřují paletu pomůcek používaných pro geografii a dějepisu,
 • obsahují různé typy map, jejichž prvky se libovolně sestavují,
 • nahrazují tištěné nástěnné mapy,
 • jsou univerzální, detailní a snadno čitelné,
 • nabízejí množství ilustrací, animací a nastavení individuálních náhledů,
 • pracují s vytvářením vrstev, na které se kreslí, umísťují obrázky, piktogramy, textové bubliny a poznámky,
 • umožňují prezentace historických období a jejich přeměnu v čase,
 • poskytují vytváření vlastních úkolů a jejich uložení a sdílení,
 • nabízejí zobrazení prvků celého uživatelského rozhraní v různých jazycích.

euklides je konstrukční program rovinné geometrie. Řeší různá geometrická cvičení a konstrukční úkoly jednoduše, přesně a rychle. Při digitálním geometrickém sestavování konstrukce jsou prvky mobilní, zatímco vycházející body zůstávají konstantní.

 • průhledná konstrukce,
 • vybarvení a použití různých stylů čar u objektu a jeho zobrazení,
 • skrytí pomocných čar, vypnutí a zapnutí viditelnosti objektů,
 • připojení značek (body, přímky, atd.), které obsahují poznámky,
 • zobrazení popisu jednotlivých kroků, kterými lze proces a výsledek zopakovat,
 • používání vlastních postupů konstrukčních kroků, jejich uložení a další použití,
 • zobrazení pohybu nebo fáze jednotlivých kroků a jejich přehrání prostřednictvím animace,
 • kalibrace parametrů animace a její archivace.

euler3D je software pro geometrickou prostorovou konstrukci. Řeší zobrazení prostorových tvarů a ploch i jejich úpravu při vysoké úrovni matematické kontroly (zkoumání rovinného řezu, rozdělení mnohoúhelníků na trojúhelníky atd.). Velkou výhodou programu je jeho kompatibilita s jinými matematickými softwary (Maple, Mathematica), přičemž se připravené útvary exportují do různých formátů a několik typů souborů umožňuje čtení dat.

 • prostorová souřadnicová soustava a prostorové transformace,
 • rovinné zrcadlení, posunutí, otáčení kolem osy a posunutí ve směru osy,
 • rychlejší příprava mnohostěnu pomocí transformací,
 • personalizace,
 • používání různých fólií s funkcí zapnutí a vypnutí při kontrole útvarů pro lepší přehlednost,
 • zabudované dva světelné zdroje pro realistický vzhled,
 • implementované aplikace,
 • příprava těles s rotační symetrií (kužel, koule) s duálním zobrazením,
 • složitější prostorová propojení jsou srozumitelnější pomocí animací.

Porovnání licencí

Produkt byl úspěšně přidán do srovnání produktů!