Kategorie

TOP PRODUKTY

Katalog

Dostupnost
euler3D prostorová geometrická konstrukce

Kromě zobrazení prostorových útvarů a ploch, prostorový geometrický konstrukční software Euler3D umožňuje úpravu těchto objektů s vysokým stupněm matematické kontroly (zkoumání rovinného řezu, rozdělení mnohoúhelníků na trojúhelníky). Euler3D není dostupný v českém jazyce.

Prostorová souřadnicová soustava
Největší datová jednotka programu je projekt. Útvary v projektu jsou definovány svými vrcholy, hranami a stranami. Vrcholy jsou definovány svými souřadnicemi (X, Y, Z), hrany jsou definovány výběrem jejich počátečních a koncových vrcholů, strany jsou definovány výpočtem jejich definujících vrcholy. Kromě číselných hodnot souřadnic, uživatel může používat konstanty, dříve importované do projektu (definované pomocí písmen ABC).

Personalizace

Při kontrole útvarů pro lepší přehlednost můžete používat různé fólie ke stranám, vrcholům a hranám, které lze podle potřeby zapínat a vypínat. Kromě výchozího číslování lze hrany, vrcholy a strany označovat nálepkami pro přiměřené zobrazení je můžete i vypnout. Pro realistický vzhled jsou k dispozici dva světelné zdroje. Ty mohou být upevněny na jednom místě nebo mohou být nastaveny tak, aby sledovaly pohyb kamery.

Prostorové transformace

Rovinné zrcadlení, posunutí, otáčení kolem osy a posunutí ve směru osy lze provést za sebou jako výsledek několika transformací. Při nastavení parametrů lze provést i komplexní transformace jako je například rotace kolem zvolené hrany nebo rovinné zrcadlení. Pomocí transformací lze rychleji připravit i mnohostěn, jelikož nemusíte zadávat každou souřadnici vrcholu jednotlivě. Při zadání souřadnic několika vrcholů jejich zrcadlením, posouváním nebo otáčením program automaticky vygeneruje souřadnice nových vrcholů.

Vbudované aplikace

Program umožňuje přípravu těles s rotační symetrií, jako je například kužel, koule. Kromě toho je možné duální zobrazení útvaru aplikováním polarity koule. Pomocí animací budou i složitější prostorová propojení (např. objem čtyřstěnu) srozumitelnější. Jedním z největších předností programu je jeho kompatibilita s jinými matematickými softwary (Maple, Mathematica). Připravené útvary lze exportovat do různých formátů, několik typů souborů umožňuje dokonce i čtení dat.

  1 008,00 Kč
1 1 008,00 Kč 1 008,00 Kč
Produkt byl úspěšně přidán do srovnání produktů!